Home

سمینار سراسری دفاع شخصی

        سمینار سراسری دفاع شخصی با آموزش هانشی نصرالله کاکاوند در تاریخ ۲۹ مردادماه در ورزشگاه شهید کبکانیان تهران برای کلیه علاقمندان در رشته های ورزشی مختلف برگزار می گردد. این سمینار زیر نظر فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران و با همکاری هیت کاراته استان تهران برگزاری خواهد شد.